Kliknij tutaj aby wybrać ilość biletów i dokonać płatności za udział w konferencji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: bpnt@bpnt.bialystok.pl
c) telefonicznie: +48 534 65 30 01
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: bpnt@bpnt.bialystok.pl
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji: „EastBiz – Wschodnie Forum e-Biznesu”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 roku w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników konferencji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konferencji oraz przekazania materiałów po-konferencyjnych.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)      prawo do usunięcia danych osobowych;
d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)      prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na konferencję.